Remedial Teaching

Een specialisme binnen het onderwijs waarbij het gaat om het toepassen van specifieke technieken en benaderingen, die gericht zijn op de (leer)problemen van het kind, wordt Remedial Teaching genoemd.

Remedial Teaching is professionele didactische hulp die een oplossing biedt wanneer het leerproces van een kind op school niet verloopt zoals verwacht.

Een Remedial Teacher houdt bij de begeleiding rekening met faalangst, werkhoudingsproblemen en eventuele gedragsproblemen die een rol kunnen spelen bij het leerproces.

_MG_9015De Remedial Teacher leert een kind vaardigheden om gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Het doel is dat een kind uiteindelijk zo min mogelijk hinder ervaart als gevolg van de leer- en gedragsproblemen, gemotiveerd blijft, succes ervaart en plezier beleeft aan het leerproces.

Voor wie?
Remedial Teaching bij leeromgeving e.π richt zich voornamelijk op kinderen die problemen ervaren met rekenen, technisch en begrijpend lezen en exacte vakken al dan niet als gevolg van leerstoornissen. Ook leerlingen die dyscalculie hebben kunnen bij e.π terecht.

Wilt u met Robert-Jan van Egmond in contact willen komen i.v.m. remedial teaching, mail dan naar: rjvanegmond@epuntpi.nl